Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody

Slovo zdraví označuje stav úplné emoční a fyzické pohody. Existuje zdravotní péče, která lidem pomáhá udržovat tento optimální zdravotní stav.

Důvodem je celá řada faktorů, včetně přístupu ke zdravotní péči a výběru životního stylu. Dobré zdraví je pro zvládnutí stresu a pro život delší a aktivnější život zásadní.

 "Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze absence nemoci nebo slabosti."  

„Zdroj pro každodenní život, nikoli cíl života. Zdraví je pozitivní koncept zdůrazňující sociální a osobní zdroje i fyzické kapacity. “ To znamená, že zdraví je zdrojem podpory funkce jednotlivce v širší společnosti, nikoli samotným cílem. Zdravý životní styl poskytuje prostředky k vedení plného života se smyslem a smyslem. 

Tuto definici zakládají na myšlence, že v posledních několika desetiletích moderní věda zaznamenala významné pokroky ve vědomí nemocí tím, že pochopila, jak fungují, objevují nové způsoby, jak je zpomalit nebo zastavit, a uznat, že absence patologie nemusí být možná .

 

Zdraví, krása hubnutí 

 

zdraví